07. - 09.06.2016.
Zagreb, Vukovar, Makarska

Ušli smo u Europsku uniju te moramo implementirati Direktive Europskog parlamenta i Vijeća. Zbog toga tvrtka Case d.o.o. Rijeka organizira seminare s radionicama u cilju osposobljavanja i praktične pomoći u usklađenju i ispunjavanju zakonskih obveza. 
Zaštita prava na pristup informacijama regulirana je Zakonom o pravu na pristup informacijama.  Nedavno je u Saboru usklađen sa Direktivom EU Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/2015 a stupio je na snagu 09.08.2015.). 

Novosti u zakonu o pravu na pristup informacijama/zakonu o zaštiti osobnih podataka:
- Proaktivno objavljivanje informacija na Internet stranicama, omogućavanje njihovog pretraživanja i strojnog čitanja (registara, baza podataka, prihoda, rashoda, izvora financ.)
- Javnost sjednica tijela javne vlasti, prijedlozi/odluke - rasprava (savjetovanja.gov.hr)
- Obvezna je objava proračuna, financijskog godišnjeg plana, podaci iz područja javne nabave 
- Dostupnost podataka za ponovnu uporabu i stvaranja komercijalnih proizvoda (data.gov.hr)
- Visina  naknade troškova za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
- Imenovanje odgovornog - Službenik za informiranje/ službenik za zaštitu osobnih podataka
- Potreban kapacitet za davanje informacija  (rok za odgovor 15 dana)/ zaštitu podataka
- Educiranje službenika za informiranje / zaštite osobnih  podataka
- Nadzor i inspekcijski nadzor/ Predstavke / Kazne

Da li znate da sve ustanove sa javnim ovlastima trebaju osigurati javnost i pristup informacijama, moraju imati odgovornog ili službenika za informiranje, odgovarati na upite u roku od 15 dana a do 31.01. su dužne podnijeti izvješće Povjereniku za informiranje. Krajem 2015.g. objavljene nove upute za pisanje izvješća. Prema izvješću saboru od 22.04.2016., „Izvješće o provedbi Zakona“ za 2015. dostavilo je 4.539 ili 76,41% tijela javne vlasti. Na svim razinama i u svim skupinama tijela uočene su nepravilnosti u postupanju sa zahtjevima građana, osobito u pogledu poštivanja rokova i načina odlučivanja o zahtjevima, čemu svjedoči i činjenica da na svakih 10 zakonitih rješenja dolazi 17,2 nezakonitih rješenja. Što čekate, zar kažnjavanje? Ispunite svoju obvezu jer je osnovana inspekcijska služba sa pravom kažnjavanja (kazne 1.000–100.000 kn).

Zakonom je propisan nadzor i provođenje zaštite osobnih podataka. Sve tvrtke i ustanove, fizičke osobe vode zbirke osobnih podataka (prikupljaju i obrađuju osobne podatke) a njihovi službenici su dužni štititi osobne podatke. Ukazati ćemo na zlouporabe prikupljanja osobnih podataka, dati  prijedloge i preporuke za unapređenje zaštite, nadzora prikupljanja i obrade osobnih podataka. Obraditi ćemo problem sukoba prava na pristup informacijama i zaštite tajnosti podataka, a posebno zaštite osobnih podataka, a seminar organiziramo u Zagrebu, Vukovaru i Makarskoj. Sudionici seminara dobivaju radni materijal, uvjerenje i osvježenje.

Organizacijski tim Vam stoji na raspolaganju za sve dodatne upite i pomoć!